1. Przy odbiorze towaru klient ma obowiązek sprawdzenia stanu przesyłki oraz jej zgodność z dokumentami przewozowymi lub innymi załączonymi dokumentami.
  2. Wszelkie zastrzeżenia odnośnie stanu bądź zawartości przesyłki zaleca się aby zostały opisane w protokole lub na liście przewozowym w obecności kuriera i przez niego podpisane.
  3. Przy odbiorze zaleca się sprawdzić czy paleta/przesyłka nie posiada zewnętrznych śladów uszkodzeń widocznych gołym okiem tj. zerwanej folii, nie jest przechylona itp.
  4. Jeśli stan wizualny palety/przesyłki nie budzi zastrzeżeń to klient powinien żądać umieszczenia na liście przewozowym adnotacji "Towar przyjęto warunkowo bez sprawdzenia, nie stwierdzono zewnętrznych uszkodzeń".
  5. Jeśli stan przesyłki budzi zastrzeżenia Kupujący powinien powiadomić Sprzedawcę niezwłocznie, w jak najkrótszym terminie. Może przy tym skorzystać z poniższego formularza reklamacyjnego.
  6. Sprzedawca w celu rzetelnego rozpatrzenia reklamacji może wnioskować do kupującego o zdjęcia uszkodzonego towaru, kopii listu przewozowego oraz innych danych pozwalających rozpatrzyć reklamację.
  7. Prosimy pamiętać iż zdjęcia mogą być wyświetlane w innej kolorystyce, odcieniu oraz nasyceniu barwami w zależności od używanego typu monitora. Nasze zdjęcia produktowe zostały wykonane w określonych, specjalistycznych warunkach oświetleniowych, które w normalnych warunkach użytkowania mogą być niemożliwe do odtworzenia, co może determinować różnice pomiędzy wyglądem realnym produktów a prezentowanymi zdjęciami w naszym serwisie.


Kliknij tutaj, aby pobrać formularz reklamacji

Śledź nas na Facebooku